Jaká poučení si zatím odnášíme z pandemie COVID-19? On-line přenos z konference Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Během ní se budeme věnovat 15 měsíců práce BISOPu a představíme nejen její výsledky, ale také nastíníme, jak se dál efektivně připravit na další boj s COVIDem i dalšími pandemiemi. Akce je přístupná online pro odbornou i širší veřejnost.

Online stream: https://youtu.be/z8Fn9P3yAMk

Kdy: 16. 6. 2021 od 9.00

Kde: online na našem YouTube kanálu

Program konference

09:00 Úvod

Kontexty
09:20 René Levinský: Volby a pandemie COVID-19: Přirozený experiment
09:40 Aleš Kuběna: Fungují opatření? Co je a co není kauzální
10:00 Eva Hromádková: Ekonomické aspekty

Život v pandemii
10:40 Eva Blechová, Jakub Drbohlav: Systém trasování v ČR od října 2020 do května 2021:
jeho výkon, reporting a (ne)využívání dat pro jeho řízení
11:00 Jan Kulhánek, Lucie Michálková, Josefina Weinerová: Compliance
11:20 Daniel Prokop: Život během pandemie: Proměny chování a kontaktů a jakou roli hrají v epidemii
11:40 Jakub Drbohlav: Školy

Přestávka na oběd

Modely
13:20 Luděk Berec: Matematické modelování (nejen) epidemií
13:40 Roman Neruda: Agentní modely
14:00 Milan Zajíček: Automatická tvorba grafů
14:20 Petra Vidnerová: Simulace epidemiologických opatření v modelu M
14:40 Vít Tuček, Josef Šlerka: Datové zdroje a jejich limity: případová studie Predikce determinant epidemie

Očkování
15:10 Jan Trnka: Co se ví o nemoci
15:30 Luděk Berec: Vakcinace pohledem matematických modelů
15:50 Martin Šmíd: Kolik lidí je třeba naočkovat: odhad pomocí jednoduchého modelu
16:10 Jakub Weiner, Ludmila Hamplová: Logistika očkování

Budoucnost
16:30 Eva Blechová: Současné výzvy vyžadují reformu způsobu vládnutí : Případová studie přípravy očkování v ČR)
17:00 Zakončení