Rychlost trasování prudce klesá – jak jsou KHS připraveny na svátky?

V srpnu a v září jsme viděli, že trasování přestává fungovat na základě příběhů na sociálních sítích typu „mám pozitivní test už týden, ale KHS mi nevolá“. Od 15.10. zveřejňuje MZ každý den data o trasování. Díky tomu můžeme tedy dnes vidět pokles rychlosti trasování přesněji. A nevypadá to dobře. 

V posledním týdnu prudce poklesla rychlost trasování rizikových kontaktů, z hodnot mezi 80—90 % na sedmidenní průměr 50 % za období 12.—18.12. V posledních dvou dnech klesá i rychlost trasování pozitivních případů (graf A). K tomu se přidávají obvyklé víkendové propady, na které opakovaně upozorňujeme. Kraje se opět výrazně liší – v sedmidenním průměru mají nejnižší hodnoty pro rizikové kontakty Hradec Králové, Plzeň, Jižní Morava a Moravskoslezský kraj.

GRAF A

Procento pozitivních případů a rizikových kontaktů vytrasovaných do 24 hodin, 19.11.—18.12. celá ČR

Počty nových případů bohužel opět rostou, v mezi týdenním srovnání o cca 35 %. Počet trasovačů se v minulém týdnu navýšil pouze o 20 % (graf B). Na jednoho trasovače tedy v týdnu 14.12.—20.12. připadlo průměrně 6 nových případů, v předešlém týdnu to bylo 4,6.

GRAF B

Celkové počty trasovačů v ČR po dnech (kteří ten den uskutečnili alespoň jeden hovor), 16.11.—20.12. (víkendy a svátky vyznačeny šedivým pozadím)

Trasování je jedním ze základních způsobů udržení epidemie pod kontrolou. Chápeme, že hygienici jsou po téměř roce intenzivní práce unavení a zaslouží si odpočinek. Na rozdíl od jara bylo však teď již dost času. Byl čas připravit dostatečné trasovací kapacity i o víkendech a o svátcích. Byl čas provést legislativní úpravu, která by umožnila trasovat pozitivní případy i jiným pracovníkům než zaměstnancům KHS.[1] 

Eva Blechová, Jakub Drbohlav a Pavel Hroboň, Laboratoř veřejných politik, BISOP. z.ú.


[1] Za hlavní problém systému testování a trasování stále považujeme malou ochotu lidí chodit se testovat a nahlašovat rizikové kontakty. V nově zveřejněném výzkumu PAQ se ukazuje, že pouze třetina pracovně aktivních respondentů by se určitě snažila bezplatně otestovat, pokud by byli v kontaktu s nakaženým nebo pociťovali typické, ale ne těžké příznaky [ztráta čichu, chuti]. Průměr nahlášených rizikových kontaktů je za posledních 30 dní 1,15, podle odhadu PAQ by toto číslo mělo být blíže 3. Obrovská část pandemie tedy probíhá mimo systém testování a trasování. Ač na tento problém pravidelně poukazujeme [a nejenom my], není ani v této oblasti, pokud je nám známo, žádný plán.