Po zvládnutí současné druhé vlny epidemie pomocí plošných opatření potřebujeme uvést do provozu zcela funkční systém trasování a testování, tedy plně realizovat tzv. Chytrou karanténu. Je nutnou podmínkou bezpečného uvolňování plošných opatření a současně slouží jako prevence vypuknutí možné třetí vlny epidemie. Funkční systém trasování a testování, včetně vyhledávání ohnisek, výrazně ovlivní, v jakém světě budeme žít v následujících měsících. Může například pomoci posunutí z oranžového (třetího) do žlutého (druhého) stupně PES a hlavně zajistit udržení se v něm, což by mělo velké společenské a ekonomické přínosy.

Proces “trasování” je znázorněn na schématu níže. Nový pozitivní výsledek testu se v daném okamžiku objeví informačním systému Daktela (bod D). Začíná proces kontaktování (“trasování”) pozitivního. V okamžiku E proběhne rozhovor s pozitivním, kdy mu “trasovač” nařídí zůstat v izolaci a současně vyhledává jeho/její rizikové kontakty (dále RK). Ty zanese do informačního systému. Začíná proces kontaktování (“trasování”) rizikových kontaktů, který končí bodem F (rizikovým kontaktům “trasovač” nařizuje karanténu).

Systém trasování v posledních měsících prošel významnými pozitivními změnami – počet trasovačů byl navýšen z cca 800 denně na cca 1900 (započítaní trasovači s alespoň jedním vyřešeným případem denně), zejména díky zapojení komerčních call center. Přibližně 90 % rizikových kontaktů je kontaktováno ve všední den do 24 hodin od kontaktu call centra s pozitivním, a to i přes stále vysoké denní přírůstky nových případů. Zvýšila se i transparentnost procesu – MZ denně zveřejňuje detailní data o trasování.

Přesto se v této chvíli nelze na trasování plně spolehnout jako na pojistku rozvolňování opatření. Například procento vytrasovaných pozitivních osob do 24 hodin je relativně nízké a podstatně klesá o víkendech a o volných dnech. Počet rizikových kontaktů/pozitivního se snižuje, což pravděpodobně není způsobené pouze skutečným omezením kontaktů.

Navíc nevíme, zda existuje plán, jak zajistit zlepšení funkčnosti trasování. Veřejně nejsou komunikována ani kritéria úspěchu trasování (key performance indicators) ani časový horizont jejich plnění. Materiál o zajištění Chytré karantény 2.0 na rok 2021 schválený vládou 2.11. není veřejně dostupný.

Naším cílem je přispět ke zlepšení systému trasování pomocí pravidelného monitorování veřejně dostupných dat, které poskytuje Ministerstvo zdravotnictví denně na svých webových stránkách.

Analýza a komentář k datům je vždy předmětem první části zprávy. Druhá část zprávy obsahuje otázky a doporučení, které z analýz vyplývají.  Podobný monitoring provádí například ve Velké Británii Health Foundation. Pokud máte odpovědi na naše dotazy, připomínky, opravy či náměty na vylepšení, prosím pište na email monitoringtrasovani@gmail.com.