Centrum pro modelování biologických a společenských procesů, z.ú. (Centre for Modelling of Biological and Social Processes) je nezisková organizace, jejiž účelem je nezávislý interdisciplinární výzkum a výzkumná činnost spojená s aplikací matematického modelování na oblast lidského chování a společenských jevů, zejména modelování epidemií a jejich dopadů na společnost.

Tým podílející se na práci Centra získal na svůj projekt EPICITY grant TA ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Výstupy z toho projektu by měly pomoci při lepším navrhování praktických opatření tak, aby se dařilo nacházet rovnováhu mezi efektivitou epidemiologických opatření a zásahy do společnosti.

Ve své činnosti navazuje na Iniciativu Model antiCOVID-19 pro ČR a její modely.

Výzkumný tým tvoří dvacet sedm vědkyň a vědců:

Luděk Berec (PřF JU a Biologické centrum AV ČR)
Eva Blechová
Radim Boháček (CERGE-EI a SHARE-CZ)
Tomáš Diviák (University of Manchester a FF UK)
Jakub Drbohlav
Pavel Hroboň (Advance Healthcare Management Institute)
Eva Hromádková (ČNB a CERGE-EI)
Rozálie Horká
Jiří Hudeček (FF UK)
Aleš Antonín Kuběna (ÚTIA AV ČR)
Jan Kulhánek
René Levínský (CERGE-EI)
Lucie Michálková (Institut neuropsychiatrické péče)
Roman Neruda (ÚI AV ČR)
Ondřej Nezdara
Daniel Prokop (PAQ Research)
Ctirad Slavík (CERGE-EI)
Jan Smyčka (Centrum pro teoretická studia, UK)
Gabriela Suchopárová (ÚI AV ČR)
Josef Šlerka (FF UK)
Martin Šmíd (ÚTIA AV ČR)
Jan Trnka (3. lékařská fakulta UK)
Vít Tuček (PMF University of Zagreb, MFF UK)
Petra Vidnerová (ÚI AV ČR)
Milan Zajíček (ÚTIA AV ČR)
Josefína Weinerová (Národní ústav duševního zdraví)
Jakub Weiner (Siesta Labs)

Orgány Centra pro modelování biologických a spoločenských procesů

Výkonný ředitel:

René Levínský (CERGE-EI)

Vědecká rada:

Luděk Berec (PřF JU a Biologické centrum AV ČR)
Dan Prokop (PAQ Research)
Lenka Přibylová (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)
Petr Smejkal (IKEM)
Martín Šmíd (ÚTIA AV ČR)
David Storch (Centrum pro teoretická studia, UK)
Jan Trnka (3. lékařská fakulta UK)
Petra Vidnerová (ÚI AV ČR)

Správní rada:

Pavel Hroboň (Advance Health Care Management Institute)
Roman Neruda (ÚI AV ČR)
Josef Šlerka (FF UK)

Email: info@bisop.cz

IČO: 09505822
Číslo účtu: 2703903002/5500