Centrum pro modelování biologických a společenských procesů, z.ú. (Centre for Modelling of Biological and Social Processes.) je nezisková organizace, jejimž účelem je nezávislý interdisciplinární výzkum a výzkumná činnost spojená s aplikací matematického modelování na oblast lidského chování a společenských jevů, zejména modelování epidemií a jejich dopadu na společnost.

Tým podílející se na práci Centra získal na svůj projekt EPICITY grant TA ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací–ÉTA. Výstupy z toho projektu by měly pomoci při lepším navrhování praktických opatření tak, aby se dařilo nacházet rovnováhu mezi efektivitou epidemiologických opatření a zásahy do společnosti.

Ve své činnosti navazuje na Iniciativu Model antiCOVID-19 pro ČR a její modely.

Výzkumný tým tvoří dvacet vědkyň a vědců:

Luděk Berec (PřF JU a Biologické centrum AV ČR)
Radim Boháček (CERGE-EI a SHARE-CZ)
Tomáš Diviák (University of Manchester a FF UK)
Pavel Hroboň (Advanced Healthcare Management Institute)
Eva Hromádková (ČNB a CERGE-EI)
Jiří Hudeček (FF UK)
Aleš Antonín Kuběna (ÚTIA AV ČR)
René Levínský (CERGE-EI)
Roman Neruda (ÚI AV ČR)
Ondřej Nezdara
Daniel Prokop (PAQ Research)
Ctirad Slavík (CERGE-EI)
Jan Smyčka (Centrum teoretických studií UK)
Gabriela Suchopárová (ÚI AV ČR)
Josef Šlerka (FF UK)
Martin Šmíd (ÚTIA AV ČR)
Jan Trnka (3. lékařská fakulta UK)
Vít Tuček (PMF University of Zagreb, MFF UK)
Petra Vidnerová (ÚI AV ČR)
Milan Zajíček (ÚTIA AV ČR)