Graf 1 – Predikce počtu podstatných kontaktů (dle definice průzkumu PAQ Research) na základě dat z Google Mobility report

Graf 2 – Vztah mezi reálným a odhadovaným počtem podstatných kontaktů, březen 2020 – současnost