ORGÁNY ÚSTAVU

Výkonný ředitel: René Levínský
Správní rada: Pavel Hroboň, Roman Neruda, Josef Šlerka

Email: info@bisop.cz