Od 1.3. v souvislosti s novými mutacemi viru bylo v ČR zavedeno prodloužení karantény na 14 dní pro rizikové kontakty, respektive na 21 dní osoby, se kterými sdílíme domácnost a není možné je izolovat. Obáváme se, že toto prodloužení může vést k dalšímu snížení ochoty občanů nahlašovat rizikové kontakty a dodržovat karanténu. O malé ochotě občanů spolupracovat se systémem testování a trasování pravidelně píšeme v monitoringu trasování.

Zkušenosti z jiných zemí:                                                                         

Shrnuli jsme platná pravidla ohledně izolace a karantény pro několik dalších zemí – Velká Británie, Francie, SRN, Rakousko, USA, Dánsko. Shrnutí je níže, detaily (včetně odkazů na originální zdroje) jsou přiloženy v PDF.

Na základě tohoto srovnání dáváme ke zvážení nastavit období karantény na 7-14 dnů, tak jako v dalších sledovaných zemích.

IZOLACE   (pro pozitivní)                                                               

  • Izolace je ve většině sledovaných zemí stanovena na 10 dnů

  • V SRN byla nedávno prodloužena izolace na 14 dnů při podezření na nové mutace (příjezd z rizikové země nebo test), ostatní země nechávají izolace na 10 dnech

  • Francie kvůli novým mutacím 22.1. prodloužila izolaci ze 7 na 10 dnů (karanténu nechala stejně jako předtím)  

KARANTÉNA     (pro rizikové kontakty)                                                                            

  • Karanténa je ve sledovaných zemích 7 dní (Francie), 10 dní (Británie, Rakousko), 14 dní (SRN, max. doba v USA)  

  • Žádná země (pokud je nám známo) neprodloužila délku karantény kvůli novým mutacím (ani Francie, SRN, ve kterých došlo k prodloužení izolace) 

Přehled opatření v jiných zemích jsme shrnuli v dokumentu tady .