Martin Šmíd, UTIA AV ČR

Dne 24.2. jsem byl požádán, abych jako podklad pro jednání orgánu NERV zpracoval prognózu dalšího vývoje klíčových ukazatelů epidemie pro různé varianty opatření, o kterých se tou dobou jednalo. 

Výsledek, odeslaný na jednání, byl následující.

Začátkem března jsem od Petra Holuba, redaktora Zpráv Seznam, obdržel několik dotazů týkajících se modelu, použitého při tvorbě předpovědí. Tyto dotazy z velké částí pocházely od členů České statistické společnosti, které Holub požádal o posouzení modelu. Dne 11. března pak vyšel na toto téma článek Hamáčkova předpověď o 20 tisících nakažených nevyšla. Proč? 

Na článku je třeba ocenit, že se diskusi o modelování epidemie snaží alespoň částečně posunout na věcnou rovinu, a že k posouzení modelu vyzval odborníky (jakkoliv se jedná o kolegy, kteří dlouhodobě zpochybňují matematické modelování biologických procesů už ze samotného principu – zajímavý je třeba jejich spor s Janem Kulveitem zde). Bohužel, Petr Holub se ve svém článku nevyhnul několika nepravdám a manipulativním tvrzením. Dovolím si je pro začátek shrnout.

  • Scénář “null” nemodeluje současná, ale tehdejší vládní opatření. Nulový scénář (jak už plyne z jeho názvu) je takový, který modeluje vývoj světa za předpokladu, že vláda nezmění nic, tedy budou platit pravidla z 24.2. (ze dne, kdy byl model připraven). Vzhledem ke změně opatření z pátku 26.2 a z pondělí 1.3. je zřejmé, že srovnávat tento scénář se současnou realitou je v lepším případě nepochopení, v horším případě manipulace.

  • Odchylka předpovězeného počtu nakažených je sice značná (budu o tom psát dále), zbylé dvě veličiny, tedy počet hospitalizací a úmrtí, ale model předpověděl (k 11.3. – datu vzniku tohoto textu) poměrně přesně, viz níže uvedené grafy. O tom, že model dobře předpovídá právě tyto parametry epidemie, které jsou z pohledu vládní politiky důležitější než denní přírůstky, se Holub ve svém článku cudně ani nezmínil.

  • Odpovědi na otázku, zda jsem ověřil, jak by model fungoval například v listopadu nebo v lednu, jsem se nezdržel, jednoduše proto, že jsem ji nedostal. Ve skutečnosti jsem byl požádán o dodatečné vypracování těchto analýz. Na tuto žádost jsem obšírně odpověděl, Holub však z této odpovědi vytrhuje pouze větu o tom, že jsou časově náročné, přičemž dále moje odpověď obsahovala i větu: “Podobné experimenty jsem sám pro sebe dělal a předpovídaly vcelku dobře.”, což je mimochodem odpověď na Holubovu otázku.

  • Řada věcí, která je modelu vytýkána (že není recenzovaný, že je zatížen nejistotou) je výslovně zmíněna v uvedené prezentaci, politici tedy o těchto nedostatcích měli dostatek informací. Z této prezentace jsou však v článku přetištěny jen grafy:

Vraťme se však k tomu důležitějšímu – diskusi o modelu samotném. Vzhledem k tomu, že jde o model stochastický (zahrnující náhodu), nelze předpokládat, že poskytne přesnou předpověď. Čáry v grafech znázorňují jen jakousi střední předpověď. Tyto bodové předpovědi by správně měly být doplněny mezemi nejistoty (konfidenčními pásy). Tyto hodnoty náš model počítá, v prezentaci pro NERV bohužel nejsou uvedeny, a to z toho důvodu, že jsem na výpočet měl dvě hodiny, přičemž odhad šířky konfidenčních pásů by si vyžádal hodin několik (disperzní parametry se v tehdejší verzi modelu odhadovaly zvlášť). 

O selhání stochastického modelu se dá mluvit až v případě, kdy se předpovědi systematicky ocitají mimo tyto pásy, což tady bohužel nastalo u počtu nových případů. 

Důvod, proč se tak stalo, není ani tak přeučenost modelu (má sice 37 parametrů, ale také 300 x 19 = 5700 pozorování), jako spíše nejistota o nakažlivosti nové varianty a míry její prevalence v ČR – pro odhad těchto tohoto parametrů bylo jen velice málo dat (malé desítky pozorování), proto jsem ji odhadl “expertně” (konkrétně na základě optické shody posledních pozorování a předpovědí) s tím, že jsem vědomě v rámci předběžné opatrnosti zvolil “horší” variantu, což jsem ostatně výslovně v prezentaci uvedl. Nyní, s odstupem čtrnácti dnů, je jasné, že je tento parametr nižší, což bude doufám v budoucnosti znamenat větší než předpokládaný pokles hospitalizací i úmrtí. 

Co říci závěrem? Kdyby existoval spolehlivý model vývoje epidemie pro ČR, já ani moji kolegové bychom necítili potřebu (zbytečně) vyvíjet vlastní. Vždy se nabízí otázka, zda ještě nedokonalou verzi modelu aplikovat, nebo “raději mlčet”. Na tuto otázku není jednoduchá odpověď – i my v BISOP jsme několikrát byli v situaci, která byla nejistá do té míry, že jsme se jakékoliv předpovědi raději zdrželi – v tomto kontextu připomínám třeba tento náš článek z podzimu minulého roku. V tomto případě však byla situace taková, že ohledně dalšího vývoje epidemie neexistovala prakticky žádná prognóza. V takovém případě je lepší i přes nejistotu mluvit než mlčet. 

Z podstaty věci je zřejmé, že žádný dokonalý model neexistuje, vždy je co kritizovat. Zodpovědný kritik by však podle mého názoru měl také nabídnout nějakou alternativu – příliš často vidím, že onou alternativou jsou pouze osobní názory, často nepodložené skoro žádnými objektivními daty.