Podle 1000 simulací unikátního agentního modelu šíření covid-19 na základní škole, vyvinutého centrem BISOP[1]Rotation-based schedules in elementary schools to prevent COVID-19 spread: A simulation study (Cyril Brom, Tomas Diviak, Jakub Drbohlav, Václav Korbel, Rene Levinsky, Roman Neruda, Gabriela … Continue reading, zvyšuje každodenní testování žáků antigenními testy v případě odhalení pozitivního případu ve třídě ve srovnání s karanténou celé třídy riziko šíření covid-19 jen zhruba o čtvrtinu. A to i v případě antigenních testů s nízkou senzitivitou 30 %.

V simulacích bylo pracováno se základním scénářem testování všech žáků jednou týdně PCR testy s výsledky druhý den, bez zohlednění očkování, které v mnoha školách v současnosti skutečně probíhá. Samotné testování bez následné karantény ostatních žáků snižuje šíření covid-19 ve škole na zhruba 60 % proti stavu bez testování (scénář “only_test” v tabulce a grafu níže). 

Pokud je v případě pozitivního výsledku ve třídě poslána do karantény celá třída, snižuje se riziko šíření covid-19 ve škole v porovnání se stavem bez jakýchkoli opatření na zhruba 40 % (scénář “force_class_quarantine v tabulce a grafu níže). 

Každodenní testování žáků místo karantény celé třídy však snižuje riziko šíření covid-19 na zhruba 50 % (scénář “test_to_stay”). Tedy zhruba jen o čtvrtinu více než v případě plošné karantény. A to i za předpokladu nízké senzitivity použitých antigenních testů na úrovni 30 %.
“Relativně malý rozdíl mezi karanténou celé třídy a každodenním testováním testy s nízkou senzitivitou nás překvapil. Režim tzv. “test-to-stay” funguje už řadu týdnů v USA ve státě Massachusetts[2]Viz https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/ a náš model potvrzuje, že jde o funkční kompromis mezi kontrolou epidemie a omezením prezenční výuky, které s sebou nese extrémní dlouhodobé náklady, jak ukazuje studie kolegů z CERGE-EI[3]Viz  https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2_2021_Vyluka_prezencni_vyuky.pdf,” uvádí Roman Neruda, jeden z autorů agentního modelu šíření covid-19 ve školách.

Graf 1: Srovnání jednotlivých scénářů šíření covid-19 na ZŠ

Tab. 1: Srovnání jednotlivých scénářů šíření covid-19 na ZŠ

ScénářProcento případů covid-19
baseline (open)100.00
only_test63.04
test_to_stay52.62
force_class_quara37.34
closed0.00

Poznámka – jak číst výsledky: Agentní model školy simuluje 1000 nahodilých průběhů šíření covid-19 na velké základní škole. Základní scénář (“baseline (open)” odpovídá stavu bez jakýchkoli režimových opatření (v jeho případě jde tedy logicky o 100 % případů covid-19 ve škole). Jednotlivé scénáře následně ukazují, o kolik méně případů covid-19 se ve škole vyskytne. Samotné testování PCR testy jednou týdně bez dalších omezení a karantén (scénář “only_test”) sníží riziko šíření covid-19 na zhruba 60 % (to znamená, že ve škole dojde k 60 % nákaz covid-19 než ve scénáři bez jakéhokoli omezení). Scénář “test_to_stay” k PCR testování navíc přidává to, že jsou všichni žáci po výskytu pozitivního PCR testu každý den testováni antigenními testy o senzitivitě 30 %. Scénář “force_class_quara” proti tomu modeluje situaci, kdy je celá třída v případě pozitivního PCR testu, odeslána do karantény.

References

References
1 Rotation-based schedules in elementary schools to prevent COVID-19 spread: A simulation study (Cyril Brom, Tomas Diviak, Jakub Drbohlav, Václav Korbel, Rene Levinsky, Roman Neruda, Gabriela Suchopárová, Josef Slerka, Martin Smid, Jan Trnka, Petra Vidnerová) MedRxiv, 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259628v1
2 Viz https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/
3 Viz  https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2_2021_Vyluka_prezencni_vyuky.pdf