Česká očkovací strategie byla aktualizována k 23.12. Server Seznam Zprávy poukázal na její formální a věcnou podobnost s očkovací strategií SRN a nazval to “opisováním”. Pokud opisováním myslíme inspiraci v nejlepší praxi jiných zemí, pak takové „opisování“ nelze než doporučit. Samozřejmě je ale užitečné nespoléhat pouze na jeden zdroj. Například francouzská strategie očkování obsahuje kapitolu “doporučení jiných zemí”, kde srovnává různé přístupy. 

Proto jsme přeložili prioritní skupiny pro očkování z několika zemí plus doporučení WHO. U každé země je též uveden zdroj, ze kterého jsme čerpali a kde je možné dohledat více detailů (pro účely tohoto dokumentu jsme některé formulace zjednodušili). 

Přehledový dokument najdete zde