Vědci a vědkyně sdružení v Centru pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) dosáhli za uplynulé dva roky významných úspěchů ve svém výzkumu. Jejich odborné články byly publikovány ve vysoko hodnocených mezinárodních časopisech a přispěly k lepšímu pochopení některých aspektů dynamiky pandemie Covid-19 a očkování proti němu.

V článku publikovaném v časopise PloS One se tým vědců v čele s Luděkem Bercem, Martinem Šmídem a dalšími zaměřil na ochranu poskytovanou vakcinací, posilovacími dávkami a předchozí infekcí proti Covid-19. Výzkum ukázal, jakým způsobem tyto faktory ovlivňují riziko nákazy, hospitalizace a úmrtí v České republice.

Další studie, publikovaná v Bulletin of Mathematical Biology, analyzovala první vlnu pandemie covid-19 v České republice a zkoumala vliv opatření, jako jsou zpoždění, roušky, situace seniorů a škol. Výsledky této práce přispěly k lepšímu pochopení dynamiky šíření viru a dopadu jednotlivých opatření na průběh pandemie.

Věnovali jsme se také vlivu dohledávání kontaktů infekčních lidí (takzvanému trasování). V časopise Epidemics byla publikována naše studie, která prostřednictvím simulací ukázala, jak efektivní může být tato metoda v boji proti šíření viru.

Zajímavým tématem byl také vliv voleb na průběh pandemie covid-19. V časopise Journal of Population Economics jsme publikovali článek, který se zabýval otázkou, zda volby mohou urychlit šíření viru. Výsledky této studie mohou mít důležité důsledky pro organizaci voleb v době pandemie.

Výzkum v oblasti vakcinace pokračoval i v dalších publikacích, například v časopise Scientific Reports a The Journal of Infectious Diseases. Vědci z BISOPu se zaměřili na otázky týkající se ochrany poskytované vakcínami proti novým variantám viru, jako je například varianta omikron, a také na otázku, zda je vhodné odkládat druhou dávku vakcíny. Výsledky těchto studií přispěly k lepšímu pochopení účinnosti vakcín a jejich optimálního nasazení.

V rámci výzkumu v oblasti umělé inteligence byla publikována studie věnovaná využití hlubokých neuronových sítí v modelu relativního rizika pro odhad ochrany poskytované vakcinací proti covid-19. Tato práce, publikovaná ve sborníku konference EANN 2022, ukázala, jak moderní metody strojového učení mohou přispět k přesnějšímu modelování epidemiologických procesů.

Vědecký tým BISOPu je tvořen špičkovými odborníky a odbornicemi, kteří svým výzkumem přispívají k řešení aktuálních problémů a výzev. Mezi významné členy týmu patří Luděk Berec, Martin Šmíd, Roman Neruda, René Levínský, Jan Trnka, Petra Vidneroá, Gabriela Kadlecová a mnoho dalších.

Centrum pro modelování biologických a společenských procesů je hrdé na své výzkumné úspěchy a je vděčné za podporu, které mu poskytuje akademická obec a odborná i široká veřejnost.

Úplný přehled studií:

Luděk Berec, René Levínský, Jakub Weiner, Martin Šmíd, Roman Neruda, Petra Vidnerová, and Gabriela Suchopárová. Importance of vaccine action and availability and epidemic severity for delaying the second vaccine dose. Scientific Reports, 12(1):7638, 2022a.

https://www.nature.com/articles/s41598-022-11250-4

Luděk Berec, Martin Šmíd, Lenka Přibylová, Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Jiří Jarkovský, Milan Zajíček, Jakub Weiner, Tamara Barusová, and Jan Trnka. Protection provided by vaccination, booster doses and previous infection against covid-19 infection, hospitalisation or death over time in czechia. PloS one, 17(7):e0270801, 2022b.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35802590/

Luděk Berec, Jan Smyčka, René Levínský, Eva Hromádková, Michal Šoltés, Josef Šlerka, Vít Tuček, Jan Trnka, Martin Šmíd and Milan Zajíček. Delays, masks, the elderly, and schools: First covid-19 wave in the Czech Republic. Bulletin of mathematical biology, 84(8):75, 2022c.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11538-022-01031-5

Luděk Berec, Tomáš Diviák, Aleš Kuběna, René Levínský, Roman Neruda, Gabriela Suchopárová, Josef Šlerka, Martin Šmíd, Jan Trnka, Vít Tuček, Petra Vidnerová and Milan Zajíček. On the contact tracing for covid-19: A simulation study. Epidemics, page 100677, 2023.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755436523000130

Ján Palguta, René Levínský, and Samuel Škoda. Do elections accelerate the covid-19 pandemic? Journal of Population Economics, 35(1):197–240,

https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-021-00870-1

Martin Šmíd, Luděk Berec, Lenka Přibylová, Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Jiří Jarkovský, Jakub Weiner, Tamara Barusová, and Jan Trnka. Protection by vaccines and previous infection against the omicron variant of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The Journal of infectious diseases, 226(8):1385–1390, 2022a.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35482442/

Martin Šmíd, Luděk Berec, and Jan Trnka. Response to Beran et al. The Journal of Infectious Diseases, 226(5):944–945, 2022b.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35763416/

Martin Šmíd, Luděk Berec, and Jan Trnka. Response to Llibre et al. The Journal of Infectious Diseases, 2022c.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35763365/

Gabriela Suchopárová, Petra Vidnerová, Roman Neruda, and Martin Šmíd. Using a deep neural network in a relative risk model to estimate vaccination protection for covid-19. In Engineering Applications of Neural Networks: 23rd International Conference, EAAAI /EANN 2022, Chersonissos, Crete, Greece, June 17–20, 2022, Proceedings, pages 310–320. Springer, 2022.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-08223-8_26