Srdečně Vás zveme na křest sborníku „Rok s pandemií Covid-19,“ který se koná v úterý 23. května 2023 od 18:00 v Kafe Hybernská. Tato kniha je sborníkem z konference pořádané Centrem pro modelování společenských a biologických procesů (BISOP) v polovině června 2021 a představuje jakýsi snímek stavu věcí, poznání a společenské diskuse v době jejího konání.

Setkání je současně oslavou publikačních úspěchů, které BISOP za necelá tři léta svého trvání dosáhl. Modely a studie, které BISOP vytvářel v průběhu pandemie, byly publikovány v časopisech, z nichž většina patří do prvního kvartilu ve svém oboru (tzv. Q1), a to jak dle svého impakt faktoru (IF), tak dle tzv. article influence score (AIS). Publikační úspěch BISOP v nejprestižnějších světových časopisech tak stvrzuje význam skupiny i na té nejvyšší vědecké úrovni.

Sborník „Rok s pandemií Covid-19“

Sborník je rozdělen do tří částí. První část představuje obecné texty, které mohou čtenáři posloužit k orientaci v problematice pandemie Covid-19. Druhá část obsahuje příspěvky věnující se konkrétním problémům nastalým v souvislosti s pandemií z pohledu matematického modelování, logistiky, psychologie a sociologie. Závěrečná část se věnuje zhodnocení dopadů pandemie a možnostem, jak se z nich poučit.

Akci pořádají autoři knihy, kteří společně působí v Centru pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP). Během večera se můžete těšit na diskusi s autory a možnost zakoupit si výtisk sborníku.

Je na čtenářích, aby posoudili, co z obsahu knihy s časovým odstupem obstálo a co nikoli, v každém případě jde o jedinečný dokument o působení jedné vědecké iniciativy. Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že společně strávíme příjemný večer plný inspirativních myšlenek a diskusí.

Těšíme se na Vás

Za BISOP Martin Šmíd (předseda vědecké rady), Josef Šlerka (předseda správní rady) a René Levínský (výkonný ředitel)