Shrnutí

Během vánočních svátků došlo k dalšímu poklesu rychlosti trasování – za poslední týden byla pouze polovina pozitivních a rizikových kontaktů vytrasována do 24 hodin. Připomeňme, že rychlost trasování je základním měřítkem úspěchu a stanovený cíl je 90% do 24 hodin.  

Účet Chytré karantény na Twitteru 30.12. oznámil, že pracuje na metodologickém pokynu pro očkování. V průběhu prosince tweetoval o antigenních testech. To je oboje jistě velmi důležité – ale nutí nás to k otázce – zajímá ještě někoho trasování? 

Podle našeho názoru by nás trasování zajímat mělo. Počet případů opět prudce vzrůstá (31.12. téměř 17 tisíc). Vzhledem k malému počtu dostupných vakcín bude trvat měsíce, než budeme pozorovat snížení počtu hospitalizací a úmrtí díky naočkování prioritních skupin. Do té doby je rozsáhlé testování a rychlé trasování nezbytným pilířem boje s pandemií a alespoň částečnou cestou ven z plošných opatření.

Na efektivním trasování pracuje už řadu měsíců intenzivně a poctivě mnoho lidí – KHS, Centrální řídící tým Chytré karantény, dobrovolníci ze státní správy i z firem, experti z Daktely a další. Mnohé se povedlo, IT systémy jsou lépe propojeny, začínají pracovat profesionální externí call centra, existují detailní data. Za toto vše je potřeba poděkovat. 

Přesto bohužel nemáme pocit, že by v klíčových oblastech docházelo k podstatnému zlepšení.

Na konec roku si v tomto již pátém vydání monitoringu dovolíme ohlédnutí : v prvním vydání z 15.11. jsme doporučili tyto tři hlavní priority: 

1. Nastavit jasné cíle a klíčové metriky (KPIs) trasování.

2. Zaměřit se na zvýšení rychlosti trasování pozitivních případů na 90 % do 24 hodin, ve všech krajích a též o víkendech.

3. Věnovat pozornost klíčové otázce zvýšení spolupráce občanů (testování, nahlašování rizikových kontaktů, dodržování izolace/karantény). Provést analýzu dat a uskutečnit konkrétní kroky (incentivy, komunikace).

Jak píšeme v každém monitoringu, za hlavní problém systému testování a trasování stále považujeme bod 3, tedy malou ochotu lidí chodit se testovat ( o čemž svědčí téměř 50% pozitivita testů 31.12.), nahlašovat rizikové kontakty (průměr za posledních 30 dní je stále cca 1) a dodržovat izolaci/karanténu (o tom nejsou žádná data). Obrovská část pandemie tedy probíhá mimo systém testování a trasování. Ač na tento problém pravidelně poukazujeme (a nejen my), není ani v této oblasti, pokud je nám známo, žádný plán.

Přejme si tedy do příštího roku posun v těchto třech oblastech.

Rychlost trasování se snížila

V monitoringu z 22.12. jsme se ptali, zda je trasování připraveno na svátky. Odpověď je jednoduchá – ne, nebylo připravené. Rychlost trasování o svátečních dnech prudce klesla (graf A). 

  • pokles rychlosti trasování rizikových kontaktů již od cca 10.12. pokračoval, za poslední sledovaný týden  (21.-27.12.) je sedmidenní průměr 47% vytrasovaných do 24 hodin 
  • přidalo se snížení rychlosti trasování pozitivních, které se dostalo na historicky nízké hodnoty 15% (24.12.) a 33% (23.12.) s týdenním průměrem 53% 
  • Nejrychleji tentokrát trasovali v Ústí, Liberci a Olomouci, nejpomaleji v Hradci, Brně a Plzni (detaily zde
  • Pozitivní je zlepšení rychlosti trasování pozitivních v posledních dvou  sledovaných dnech (téměř 90% 27.12.)

GRAF A

Procento pozitivních případů a rizikových kontaktů vytrasovaných do 24 hodin, 7.12. – 27.12. celá ČR

Počet trasovačů o svátečních dnech byl nedostačující 

Příčinou malé rychlosti je nedostatečný počet trasovačů ve sváteční dny – jak je vidět v grafu B, o svátečních dnech klesly počty trasovačů na víkendové hodnoty, a to jak hygieniků, tak “ostatních”. 

V posledním týdnu byl  průměrný počet případů podobný jako v předešlém týdnu (6700), zatímco počet trasovačů klesl 1100 denně na 980 (graf C). Můžeme tedy jenom doufat, že v budoucích týdnech bude odhad kapacity trasování více odpovídat potřebám. 

Poměr “ostatních” trasovačů se zvýšil na cca 50%. Předpokládáme, že mezi “ostatními” jsou  mimo výpomoci státní správy (například policistů v Liberci) nyní již i  profesionální call centra. Do budoucna bude zajímavé sledovat efektivitu obou skupin. 

GRAF B
Celkové počty trasovačů v ČR po dnech (kteří ten den uskutečnili alespoň jeden hovor), 7.12..—27.12. (víkendy a svátky vyznačeny šedivým pozadím)

GRAF C
Denní průměr nových případů (data MZČR) ve srovnání s denním průměrem počtu trasovačů (pravá osa), po týdnech 30.11. – 27.12.

Ptáme se tedy – rezignovala Chytrá karanténa na trasování o víkendech a o svátcích? Nebo je problém ve složitém plánování kapacity? Pomohou v tomto směru profesionální call centra? Pokud správně chápeme, telefonáty s pozitivními budou stále v gesci KHS. Jaký je tedy plán trasování o víkendech/o svátcích v lednu?

Eva Blechová, Jakub Drbohlav, Pavel Hroboň, Laboratoř veřejných politik, BISOP. z.ú.