Shrnutí

 • Na Praze 7 se ve dnech 14.- 18.1. podařilo očkovat 1100 seniorů nad 80 let. Hlavním klíčem k tomu byla možnost získat dostatečný počet vakcín, rozhodnutí městské části (MČ) aktivně oslovit seniory a intenzivní aktivita 12ti praktických lékařů.

 • Akce probíhala ve specifických podmínkách ve  dnech těsně před a po spuštění Centrálního rezervačního systému (15.1.). Zkušenosti tudíž nejsou přímo přenositelné na jiné městské části či obce.

 • Přesto si myslíme, že z této zkušenosti lze převzít mnoho prvků “dobré praxe”. To je i cílem tohoto dokumentu – tyto prvky shrnout na jednom místě a tak poskytnout dalším městským částem či obcím možnost je přizpůsobit svým vlastním specifickým podmínkám.

 • Ukázalo se zejména, že 
  – Oslovení seniorů nejdříve písemně (letákem do schránky) a zejména pak přímým telefonátem ze strany jejich praktického lékaře přispívá k vysoké proočkovanosti této skupiny. Lékaři by za tento úkon ale měli být finančně ohodnoceni. 
  – Lze očkovat vakcínou Pfizer i v ordinacích praktických lékařů, pokud PL dokáže zorganizovat objednávání pacientů a administrativu s tím spojenou (zejména zanést údaje do ISIN) a jiný subjekt (v tomto případě MČ, v budoucnosti asi nejlépe očkovací centrum) zajistí certifikovaného dopravce léčiv, který zajistí podmínky uskladnění vakcíny až do ordinací PL. 
  – Intenzivní spolupráce a důvěra mezi MČ, zdravotnickými zařízeními (v tomto případě Poliklinikou P7)  a praktickými lékaři je zásadní pro úspěch akce.

 • Tento dokument (ke stáhnutí ZDE) vznikl na základě rozhovorů se starostou Prahy 7 Janem Čižinským, s radním Prahy 7 Jakobem Hurrle a s praktickou lékařkou Dr. Martinou Wiererovou. Dokument doplnila Dr. Hana Skalová a Dr. Karel Bláha ze Sdružení praktických lékařů Prahy 7 a ředitelka Polikliniky Praha 7 Mgr. Marcela Janečková. Dokument sestavili Eva Blechová a René Levínský z Centra  pro modelování biologických a společenských procesů BISOP.