Vakcíny Pfizer dorazí příští týden o 40 % méně. Nebo o 20 %. Možná to výrobce nahradí dodávkami v únoru. Anebo ne. V druhém čtvrtletí pak bude Pfizeru více. AstraZeneca bude schválena, ale nevíme kdy. Seniorů nad 80 let se do Centrálního rezervačního systému přihlásí nakonec 50 % nebo možná 80 %. Druhá dávka vakcíny Pfizer je plánovaná po 21 dnech po té první. Ale v SRN, Francii a Dánsku plánují interval 6 týdnů. O2 arena bude fungovat jako velkokapacitní očkovací centrum na konci ledna. Nebo nebude. Bude mít kapacitu 5000 dávek denně. Nebo 10 tisíc. A tak dále. Ohledně budoucnosti očkování panuje celá řada nejistot. 

Ani minulost ale není jasná. Data o tom, jak očkování probíhalo v minulých týdnech, nejsou dostupná. Poslední číslo na webu Ministerstva zdravotnictví uvádí 71 tisíc k 13. lednu. Podle ministra Blatného to k 19.1. činí 130  tisíc lidí. Kolik osob bylo očkovaných v jednotlivých dnech a v jednotlivých krajích? Kolik z nich tvoří zdravotníci, kolik senioři a kolik obyvatelé a zaměstnanci domovů pro seniory? Jaké je rozložení po krajích seniorů registrovaných v Centrálním rezervačním systému? To všechno bychom rádi věděli, ale nevíme. 

Velká míra nejistoty může vést k rezignaci na plánování – proč se snažit plánovat, když se základní parametry neustále mění? 

My si myslíme pravý opak: čím méně předvídatelná je situace, tím je potřeba více přemýšlet o tom, jak se v daných možných budoucích světech chovat a připravit se na různé možné varianty dalšího vývoje. Výsledkem takových úvah není samozřejmě jeden ideální postup, ale samotný proces, během kterého si uvědomíme, jak spolu jednotlivé parametry interagují. Jen takováto příprava umožní předvídat situace, které mohou nastat, promyslet nejlepší způsob jednání v takových situacích a pak rychle reagovat na jakékoliv nové zprávy.

Je užitečné si položit například následující otázky: 

  1. Pokud chci využít všechny vakcíny, které dorazí do ČR průměrně v týdnu jejich doručení, jakou očkovací kapacitu budu potřebovat například v dubnu 2021 v kraji X?
  2. Jak tuto kapacitu “poskládám” z různých dostupných očkovacích center? 
  3. Je realistické naočkovat 80% seniorů nad 80 první dávkou do poloviny února? Pokud ano, potřebuji v tom případě posunout druhé dávky zdravotníků naočkovaných v první polovině ledna na 4. týden po dávce první? 

Ve spolupráci s Hlavním městem Praha (HMP) jsme připravili kalkulačku pro plánování očkování, určenou pro celostátní i krajské koordinátory očkování. Představitelé dalších krajů ji obdrželi též. 

Kalkulačka zatím dokáže odpovědět na první dvě otázky z našeho seznamu, které se týkají plánování kapacit. Intenzivně pracujeme i na plánování podle prioritních skupin, díky kterému bude možné odpovědět i na otázku třetí. 

Připomínky, komentáře a nápady na vylepšení vítáme na info@bisop.cz

Kalkulačka je dostupná na veřejném úložišti zde: https://drive.google.com/drive/folders/1_HuZb2ruVdwnAIMA55UA7qb8Om7NrADW?usp=sharing 

Do této složky budeme také přidávat nové verze reflektující potřeby a připomínky koordinátorů očkování. Detailní instrukce jsou součástí souboru na první stránce “instrukce” nebo také v pdf souboru „Instrukce k očkovací kalkulačce“ ve stejném úložišti. Prosíme, soubory si vždy před použitím stáhněte, jinak nebudete moci dělat žádné úpravy.