Mnohé kraje již od 15. ledna spustily vlastní infolinky (stav k 15.1.)

Spuštění Centrálního rezervačního systému pro věkovou skupinu nad 80 let v pátek 15. ledna s sebou přineslo celou řadu problémů, a to jak na straně očkovacích center, tak na straně seniorů a jejich blízkých, kteří strávili mnoho hodin pokusy rezervovat termín očkování. 

Doufáme, že v příštích dnech Ministerstvo zdravotnictví (MZ) rezervační systém vylepší a bude možné se dovolat na dnes zcela obsazenou centrální infolinku 1221 nebo obejít fakt, že potvrzení rezervace je zasíláno na email, který senioři často nemají. Ale i po dílčích vylepšeních systému bude potřeba udělat ještě mnohem víc. Jak jsme psali 12. ledna, současná vládní strategie přistupuje k problému, jak doopravdy zajistit vysokou proočkovanost v této klíčové věkové skupině, velmi naivně.

Jsme rádi, že současná prioritizace (na rozdíl od předešlých verzí) upřednostňuje skupiny seniorů nad 80 let. Je to strategie podobná mnoha dalším zemím a podložená daty. Protože ale k tomuto závěru došli autoři očkovací strategie teprve nedávno, nezdá se, že by někdo do detailu promyslel, jak se seniory pracovat. 

Sestavili jsme proto tabulku (níže v textu), shrnující hlavní kroky, které je nyní nutné urychleně provést: aktivně seniory oslovit, poskytnout jim jasné informace a pomoci jim s dopravou do očkovacího místa. Některé aktivity je nutné provést na centrální úrovni (finanční ohodnocení praktických lékařů za kontakt se seniory, dopisy od zdravotních pojišťoven), další jsou v kompetenci krajů či okresů. Námitkou může být, že celý proces bude chaotický. Z našeho pohledu toto opravdu není problém – pokud jde o životně důležité záležitosti, myslíme si, že senioři rádi obdrží letáček do schránky a zároveň i telefonát od svého praktického lékaře. Nejsme jediní, kdo takto uvažuje. Ukázkou může být Velká Británie, která své vakcinační plány také provádí pomocí několika různých způsobů oslovení populace v prioritních skupinách, počínaje dopisy (i opakovanými, pokud se člověk nezaregistruje). Ty jsou samozřejmě podporovány telefonáty praktických lékařů. Díky tomuto postupu je Velká Británie ve vakcinaci seniorů proti chřipce jednou z nejúspěšnějších zemí světa a s covidem tento svůj osvědčený postup opakuje.

Naštěstí představitelé mnoha krajů, okresů nebo městských částí v posledních týdnech nezaháleli a začali připravovat nejen kapacity očkování, ale též pomoc seniorům. Například se správně rozhodli nespoléhat na centrální infolinku. Téměř všechny kraje již k dnešnímu dni zprovoznily speciální infolinku, další přidávají i okresy, města, městské části v Praze. Některé infolinky nabízejí mimo pomoci s registrací i případnou asistenci s dopravou na očkovací místo. Jednou z prvních byla Praha 7. Je pozitivní, že Ministerstvo zdravotnictví souhlasilo s tím, že vždy jedna infolinka v kraji bude mít podobné administrátorské přístupy do Centrálního rezervačního systému jako operátoři na 1221 (například bude moci provádět změny rezervací). Seznam krajských infolinek zveřejňujeme i v tomto blogu – v pátek 15.1., v den spuštění většiny infolinek, ještě nebyl na žádném oficiálním webu dostupný, v sobotu 16.1. byl doplněn na web Covid portál.

Doufáme, že i centrální podpora se v blízké budoucnosti zlepší – jak jsme uvedli výše, pojišťovny jsou jasným kandidátem pro rozesílání dopisů (a po čase i připomínajících dopisů) všem prioritním skupinám. Data nemohou kvůli GDPR jednoduše poskytnout aktivnějším krajům.

Cíl naočkovat alespoň první dávkou všechny seniory nad 80 do poloviny února a druhou dávkou do poloviny března (a tím zabránit 70 % úmrtí na COVID-19) je splnitelný. Ale je třeba si ho odpracovat, letáček po letáčku, telefonát po telefonátu. 

Eva Blechová, Jakub Drbohlav, Rozálie Horká, Laboratoř veřejných politik BISOP

forma co je k tomu potřebaúroveň řešenípříklady ČR a zahraničí
AKTIVNĚ OSLOVIT SENIORY
písemnědopis poštouPřístup k adresám seniorů mohou mít*
- kraje/okresy (z registru obyvatel)
- zdravotní pojišťovny

Je vhodné centrálně poskytnout vzor dopisu.
centrálně/kraje/okresyBavorsko, Berlín,Velká Británie
leták do schránkyokresy/městské částiPraha 7, Úvaly, určitě i další 
SMSSMS Přístup k telefonním číslům na seniory a možnost volání mohou mít*
- mobilní operátoři
- organizátoři sociálních služeb, pečovatelských služeb, denních stacionářů
- neziskovky pracující pro seniory, kluby seniorů
- praktičtí lékaři (kteří mají i další důležité informace ohledně jejich zdravotního stavu)

MZ by také mohlo krátkodobě přesunout kapacity operátorů trasovacích call center na výpomoc pro výše uvedené organizace.

Centrálně je vhodné poskytnout vzor textu pro telefonování a také odpovědi na základní otázky (od bezpečnosti vakcíny po dopravu na místo vakcinace). Je také nutné poskytnout motivaci všem skupinám se oslovování seniorů zúčastnit - například:
1. Remunerací praktických lékařů za každého kontaktovaného/registrovaného z prioritní skupiny.
2. Automatickým upozorněním praktickým lékařům zabudovaným do systému s pacientskými informacemi
3. Sledováním dat o % vakcinace prioritních skupin pro jednotlivé kraje/okresy/praktické lékaře.
centrálněIsland
telefonáttelefonát od okresního/krajského úřadukraje/okresy
telefonát z call centracentrálně ve spolupráci s kraji
telefonát ze sociálních služeb/neziskovek jejich klientůmokresy
telefonát od praktika jeho pacientům- centrálně (finanční ohodnocení praktický lékařů)
- kraje/okresy - poskytnout administrativní podporu praktikům
Velká Británie - manuál jak zvýšit proočkovanost proti chřipce: je potřeba osobně hovořit s pacienty a ozývat se opakovaně těm, kteří se napoprvé nezaregistrují či nedostaví
POSKYTNOUT JASNÉ INFORMACE
médiaJasné informace v médiích a na webech všech úrovnívšichniJihočeský kraj (informace ve speciálních novinách o vakcinaci)
telefonátcentrální infolinkaFunkční linka 1221 s dostatečnou kapacitou a přizpůsobená seniorůmcentrálně
krajské/okresní infolinkyFunkční linky schopné provádět registraci za seniory kraje/okresyPraha 7, Úvaly, Jihomoravský kraj
odborná veřejnostžádost o pomoc ze strany praktických lékařů a zdravotníků obecně (nejen vlastní očkování, ale i oslovení seniorů)centrálně
POMOCI S DOPRAVOU DO OČKOVACÍHO CENTRA A S ORIENTACÍ NA MÍSTĚ
kraje či veřejnost / dobrovolnícikraje, místní dobrovolnické skupiny (např. Skauti), rodina a sousedé- Asistence s dopravou na místo očkování (pokud v oblasti nefungují mobilní vakcinační týmy nebo jsou příliš vytížené)
- Neklinická pomoc v oblasti očkovacího centra: např. administrativní úkony při příchodu nových osob registrovaných na očkování, orientace v oblasti a v centru, odpovídání na otázky osob čekajících v centru před či po vakcinaci, asistence s koordinací dopravy z místa očkování
kraje/okresyVelká Británie, středočeský kraj (Čáslav – senior taxi budou svážet na očkovací místa)

* samozřejmě je třeba respektovat platnou právní úpravu, zejména GDPR